หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 พัฒนาชุมชน 9 อบรมพันธกิจเด็กที่คริสตจักรห้วยอ้อ

อบรมพันธกิจเด็กที่คริสตจักรห้วยอ้อ

เรื่องและภาพ โดย อนันต์ อุตตะมะ

วันที่28-29สิงหาคม2018ที่ผ่านมา ที่คริสตจักรห้วยอ้อ(ในพืันที่รัฐฉานใต้)ได้จัดอบรมเรื่องพันธกิจเด็ก และการดูแลสุขอนามัยในครัวเรือนให้กับผู้นำคริสตจักร16แห่งที่อยู่ภายใต้ Wa Southern Shan Churches ในเขตปกครองพิเศษว้าใต้ ซึ่งมีชายแดนติดกับไทยด้านปางมะผ้าและเชียงดาว ผู้นำคริสตจักร48ท่าน มีความสนใจในการทำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนในพื้นที่นี้ และจะได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การสร้างเสริมศักยภาพของคริสตจักรในเรื่องนี้ต่อไป การอบรมนี้จะเป็นก้าวแรกของการขยายงานของคอมแพสชั่นเข้าไปยังกลุ่มคริสตจักรว้าในรัฐฉานตอนใต้ต่อไป

 

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ