หน้าแรก 9 Download 9 หนังสือ 9 ปรัชญาในการทำพันธกิจของคอมแพสชั่น “ความยากจน”

“ความยากจน”  เป็นหนึ่งในชุดปรัชญาในการทำพันธกิจ  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรคอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล    ปรัชญาในการทำพันธกิจคอมแพสชั่นชุดนี้ ได้นำเสนอพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจต่อมุมมองในการทำพันธกิจ  กลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้นำภายในองค์กรคอมแพสชั่นทั่วโลก  อย่างไรก็ดี หนังสือชุดนี้สามารถเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน  และผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะมีส่วนในการร่วมกันต่อสู้กับความยากจน  และผู้ที่ทำงานด้านการปกป้อง และพัฒนาเด็ก จะได้รับประโยชน์จากหนังสือชุดนี้

Download