น้ำใจโปรเจ็ค

โครงการ น้ำใจ

“โครงการช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กผู้อพยพ”

ส่งมอบน้ำใจให้กับคริสตจักร 3 แห่งที่ทำพันธกิจกับเด็ก ๆ ผู้อพยพอยู่ในขณะนี้  

คริสตจักรที่ 1 แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

คริสตจักรเหว่ตลู อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 คริสตจักรห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สอด จ.ตาก

เป้าหมาย 540,000 บาท สำหรับเด็ก 1,000 คน ระยะเวลา มีนาคม-สิงหาคม 2567

(ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

สแกน QR code เพื่อรับชมวิดีโอ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ