หน้าแรก 9 Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
น้ำใจโปรเจ็ค

น้ำใจโปรเจ็ค

โครงการ น้ำใจ “โครงการช่วยเหลือด้านอาหารแก่เด็กผู้อพยพ” ส่งมอบน้ำใจให้กับคริสตจักร 3 แห่งที่ทำพันธกิจกับเด็ก ๆ ผู้อพยพอยู่ในขณะนี้   คริสตจักรที่ 1 แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก คริสตจักรเหว่ตลู อ.แม่ระมาด จ.ตาก  คริสตจักรห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สอด จ.ตาก เป้าหมาย 540,000...
อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ...