หน้าแรก 9 ข่าวประชาสัมพันธ์ 9 อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

มูลนิธิดรุณาทร จัดอบรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟไหม้ และกรณีเกิดภัยแผ่นดินไหว

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ