น้ำใจโปรเจ็ค

น้ำใจโปรเจ็ค

ยินดีต้อนรับสู่ สังคมน้ำใจ!

จากประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม

ทำให้มูลนิธิดรุณาทรเห็นโอกาสความร่วมมืออย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งระดับบุคคลและองค์กร

ในการช่วยกันปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างปลอดภัย ส่งเสริมให้ค้นพบศักยภาพในตนเอง

นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

เราพบว่า มีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ยังต้องการโอกาสในการพัฒนา

รวมทั้งโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิต

“น้ำใจ” จึงเกิดขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรให้กับคริสตจักรต่าง ๆ นำไปใช้ในการช่วยเหลือ สนับสนุน

และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่คริสตจักรรับผิดชอบอยู่ตามความจำเป็น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ “โอกาสที่ดี” และ “มีช่วงเวลาที่ดีในชีวิต”

การดำเนินงาน น้ำใจโปรเจ็ค!

น้ำใจ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิดรุณาทร

โดยจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งกำลังพัฒนาร่วมกับ บริษัท อาวส์ มินนิสทรี จำกัด

น้ำใจ ดำเนินงานร่วมกับคริสตจักร องค์กร อาสาสมัคร

เพื่อนำเสนอโครงการที่จะช่วยตอบสนองต่อความจำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังเผชิญความยากลำบาก

รวมทั้ง สร้างโอกาสที่ดีเพื่อการพัฒนาชีวิต ให้แก่เด็ก ๆ

 

นอกจากนี้

น้ำใจ จะดำเนินงานผ่านทางกิจกรรม หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่จะสามารถระดมน้ำใจได้

โปรดติดตามความคืบหน้าของ น้ำใจโปรเจ็ค ทาง  Line Official  ของมูลนิธิดรุณาทร

คริสตจักรคู่มิตรที่สนใจ สามารถเตรียมโครงการ  (proposal)  นำเสนอเข้ามายัง “น้ำใจ” ได้

โปรดติดตามข่าวสารใน  Line Official  มูลนิธิดรุณาทร

น้ำใจ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม

ระหว่าง ผู้ให้น้ำใจ และ ผู้รับน้ำใจ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับน้ำใจ คือ เด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 0-21 ปี

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ