หน้าแรก 9 Download 9 หลักสูตร 9 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 12 ด้าน ประกอบด้วย เตรียมพร้อมสู่ชีวิตแต่งงาน ,การแบ่งปันเรื่องสุขอนามัยเพื่อสุขภาพที่ดี และวิธีการดูแลรักษาฟัน ,การจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด , การวางเป้าหมาย , การหางาน และการรักษางานไว้ , ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ , ทักษะการเรียนรู้ , ทักษะการศึกษาพระคัมภีร์ , ทำความเข้าใจโลกของฉัน ตอนที่ 1 , ทำความเข้าใจโลกของฉัน ตอนที่ 2 , บทบาทครอบครัว และชุมชน , สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์

ดาว์นโหลดหลักสูตร

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1