หน้าแรก 9 Download 9 หลักสูตร 9 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 16 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน ,การจัดการแผนงานธุรกิจ , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล , การรักษาสุขอนามัยและการดูแลรักษาฟัน , ความเข้าใจเรื่องเชีือไวรัส_HIV_และโรคเอดส์ , ความสามารถในการเรียนรู้ , คิดให้ทะลุปัญหาและการแก้ปัญหา , ทักษะการทำธุรกิจ , ทักษะการศึกษาพระคัมภีร์ , สิ่งที่อยู่่ภายในเรา , สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์ , หน้าที่ในครอบครัวและชุมชน , อะไรคือคุณสมบัติที่เด็กและวัยรุ่นควรได้รับการพัฒนา

ดาว์นโหลดหลักสูตร

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่2