หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

ABC NEWS - We met them over nine years ago, the newborn sons and daughters of women who had lost their husbands in the Sept. 11th attacks and then given birth. ABC News assembles some of the children of 9/11 for a group photograph and to hear the stories they carry in their hearts, ten years after losing their fathers. (ABC/ Donna Svennevik) DIANE SAWYER (CENTER) WITH CHILDREN

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,

ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ดาว์นโหลดหลักสูตร

  1. บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา
  2. บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย
  3. บทเรียนด้านอารมณ์สังคม
  4. บทเรียนด้านจิตวิญญาณ

Comments