หน้าแรก 9 Download 9 หลักสูตร 9 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 13ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล , ค้นหาสิ่งที่ฉันถนัด , ครอบครัว , และบทบาทในชุมชน , ความเข้าใจเรื่องเชีือไวรัส_HIV_และโรคเอดส์ , ความเข้าใจต่อโลกของฉัน , ความงามจากภายใน , ทักษะการคิดวิเคราะห์ , นิสัยในการเรียน , และพระลักษณะของพระเจ้า

ดาว์นโหลดหลักสูตร

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2