เยาวชนกับโลกออนไลน์#2

ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปี  เข้าร่วมการเสาวนาออนไลน์

ในหัวข้อ “เยาวชนกับโลกำออนไลน์ 2”  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00-12.00 น.

พบกับ

วิทยากร  นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัว  สำนักงานอัยการสูงสุด

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ