หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อตอบสนองให้เด็กและเยาวชนที่สนใจดนตรีได้เข้าร่วมตามความชื่นชอบ โดยมีประเภทดนตรี กลองชุด กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส คีบอร์ดและอูคูเลเล่ มีเด็กเข้าร่วม 29 คน ทีมงานครูสอน 11 คน ใช้เวลาเรียน 6 วัน เด็ก ๆ มีความตั้งใจจนสามารถเล่นเป็นเพลงและเล่นเป็นวงได้ และคริสตจักรได้ให้โอกาสเด็กเยาวชนเหล่านี้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเป็นทีมนมัสการในวันอาทิตย์ เชื่อว่าพวกเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในคริสตจักรต่อไป และจะสนับสนุนให้มีโอกาสร่วมรับใช้กับคริสตจักรอื่น ๆ ที่พวกเขาเข้าร่วมนมัสการต่อไปด้วย

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ