อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ

อบรมภาคปฏิบัติพัฒนาศักยภาพแกนนำ ในการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และการตอบสนองต่อวิกฤตสิ่งแวดล้อมภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียง ๗ กระบุงโมเดล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย สืบเนื่องจากค่าย “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม”เมื่อวันที่...
อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

Youth and Creation Care “อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด” โดย คริสตจักรแม่เอาะ คลัสเตอร์อินทนนท์ มูลนิธิดรุณาทร และองค์กรเครือข่าย 23 กันยายน 2566 ณ คริสตจักรแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิดรุณาทร ส่งเสริมแคมเปญ...
ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ  และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

“แคมเปญ Youth and Creation Care มูลนิธิดรุณาทร” มูลนิธิดรุณาทร จัดค่ายเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ความมั่นคงทางอาหารและน้ำ และวิกฤตสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิดรุณาทร (คอมแพสชั่น ประเทศไทย) องค์กรไม่แสวงผลกำไร ให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ส่งเสริมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...
คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ เนื่องจากคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ธรรมชาติ ทำให้พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าอยุ่บ่อยครั้ง จึงก่อตั้งกิจกรรมต่างๆ...
คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่ คริสตจักรทุ่งจำเริง ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเยาวชนชมรมธารน้ำทิพย์เบเกอร์รี่ จัดชั้นเรียนอบรมวิธีการทำขนมเค้กกล้วยหอม, คุ้กกี้แฟนซี, ทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม – 18 เมษายน...
คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี คริสตจักรแม่ลายเหนือจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อตอบสนองให้เด็กและเยาวชนที่สนใจดนตรีได้เข้าร่วมตามความชื่นชอบ โดยมีประเภทดนตรี กลองชุด กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส คีบอร์ดและอูคูเลเล่ มีเด็กเข้าร่วม 29 คน ทีมงานครูสอน 11 คน ใช้เวลาเรียน 6 วัน...