หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเยาวชนชมรมธารน้ำทิพย์เบเกอร์รี่ จัดชั้นเรียนอบรมวิธีการทำขนมเค้กกล้วยหอม, คุ้กกี้แฟนซี, ทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม – 18 เมษายน 2566

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ