หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 อบรม Priceless Cube การต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์

อบรม Priceless Cube การต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์

จุดประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเกิดความตระหนักในปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ และรู้จักวิธีการป้องกัน และรู้วิธีการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

 

สรุปผลที่เกิดขึ้น

จากการสรุปแบบประเมิน พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคนเกิดความตระหนักว่าการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่ใกล้ตัว และจำเป็นต้องมีกลุ่มคนที่ตอบสนองปัญหานี้อย่างจริงจัง

นักศึกษาทุกคนมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ ที่เรียกว่า Priceless Cube เป็นกล่องอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อถ่ายทอด ภูมิคุ้มกันด้านการปกป้องสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้อื่น

ดังนั้น นักศึกษาแต่ละคนที่ได้อบรมไปจึงมีแผนที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในคริสตจักร ในชั้นรวี อนชุน เพื่อนของตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยทุกคนให้คำมั่นว่าจะนำเรื่องดังกล่าวแบ่งปันผ่าน Cube สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อ 1 คน และตอนนี้ก็เริ่มมีนักศึกษาที่ทำแล้ว มี 1 คน ที่รายงานมาว่า ได้นำไปแบ่งปันให้คน 44 คนแล้ว และทางทีมเจ้าหน้าที่จะติดตามผลต่อไป นอกจากนี้ทางองค์กร E3partner มีความยินดีที่อยากจะให้การอบรมกับทุกพื้นที่ที่ทำการติดต่อไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดย E3Partner
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ