World Children Day

19/01/2021 LukMee 0

คริสตจักรห้วยน้ำหนักและคริสตจักรสังขละบุรีได้จัดวันสิทธิเด็กสากล ให้แก่เด็กๆในโครงการ โดยปรับประยุกต์โปรแกรมคอมแพสชั่นตามที่สามารถทำได้ และใช้สื่อต่างๆที่คอมแพสชั่นจัดเตรียมสำหรับถ่ายทอดให้กับเด็กๆ

พันธกิจครอบครัว

19/01/2021 LukMee 0

ตั้งแต่นี้ไปจะมีการปรับแนวคิดใหม่​ การทำพันธกิจในครอบครัวจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน​ หลังจากวันนี้ไปจะกลับไปวางแผนและเสริมสร้างครอบครัว​ ถึงแม้ที่ผ่านมาเรื่ิอง​ครอบครัวได้มีการทำเกิดขึ้น แต่ไม่เข้มข้นเท่าที่ควร

การเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษา

19/01/2021 LukMee 0

ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายเด็กและเยาวชน ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการเป็นพี่เลี้ยงและการให้คำปรึกษาให้เด็กเยาวชนจากสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน ในพื้นที่โซนบ่อแก้วและมูเสคี

My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง

19/01/2021 LukMee 0

ฝ่ายงานเด็กและเยาวชน และ ผู้เชียวชาญด้านพันธกิจครอบครัว จัดอบรมทบทวนในค่าย “My plan เส้นทางสู่ฝัน ฉบับฉันเอง” ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กและผู้นำเยาวชน

พันธกิจกีฬา

19/01/2021 LukMee 0

คริสตจักรคู่มิตรในคลัสเตอร์อินนทนท์ร่วมกันจัดกิจกรรมพันธกิจกีฬาในหัวข้อเรื่องในหัวข้อ “แข่งเพื่อถวายเกียรติ”

เราดีที่มีพระเจ้า

01/12/2020 LukMee 0

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตในทางข้างหน้าของเราจะเป็นยังไง คิดว่าก็คงเหมือนเส้นกราฟของตลาดหุ้นที่จะต้องมีขึ้นมีลง มีจุดสูงสุด มีจุดต่ำสุด เพียงแต่ว่าตอนนี้เส้นกราฟของเรามันยังคงที่อยู่ข้างบนยังไม่ลงมา เราก็เลยขอเป็นพยานให้กับคุณก่อนละกัน แต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และวันต่อๆไป เราเป็นคนที่มีดี “เราดีที่เรามีพระเจ้า

คอร์สการอบรมออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้”

31/03/2020 LukMee 0

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมพันธกิจเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านการเรียนแบบออนไลน์

ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

07/03/2020 LukMee 0

ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ