หน้าแรก 9 กิจกรรมมูลนิธิดรุณาทร

กิจกรรมมูลนิธิดรุณาทร

17 พฤษภาคม 2567

26-27 มีนาคม 2567

12 มีนาคม 2567

14 เมษายน 2567

8, 15, 22, 29 กพ. และ 7 มีค. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567

19 มกราคม 2567

25 พฤศจิกายน 2566

24 พฤศจิกายน 2566

20 พฤศจิกายน 2566

17 พฤศจิกายน 2566

22-24 กันยายน 2566

12-13 สิงหาคม 2566

3 พฤษภาคม 2566

24 มีนาคม 2566

11 มีนาคม 2566

10 มีนาคม 2566

11 กุมภาพันธ์ 2566

14 มกราคม 2566

9-10 พฤศจิกายน 2565

8 ตุลาคม 2565

10 กันยายน 2565

18 สิงหาคม 2564

14 เมษายน 2564

20 พฤศจิกายน 2563

“จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม
จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ”

สุภาษิต 31:8-9